KOPALNIA W POSĄDZY – Zapomniane dziedzictwo siarkowe

UWAGA! Wszelkie informacje zawarte na stronie służą jedynie celom dydaktycznym. Wchodzenie do sztolni grozi śmiercią.

Kopalnia siarki w Posądzy zlokalizowana jest 26 km na północny-wschód od Krakowa, w kierunku Proszowic.
Znajduje się ona na niewielkim wzgórzu porośniętym lasem zwanym Patrolnią.
Tekst Piotra Zająca

PosądzaLas Patrolnia

Polskie złoża siarki występują w utworach miocenu na obrzeżeniu zapadliska przedkarpackiego. Można je zaliczyć do grupy złóż monoklinalnych oraz w strukturach zrębowych. Czytaj dalej

RUCZAJ – Kraków na gipsie budowany

Ruczaj jest krakowskim osiedlem w Dzielnicy VIII Dębniki, znajdującym się na południowy-zachód od centrum Miasta.

Osiedle niczym nie wyróżniające się na tle pozostałych nowych krakowskich osiedli, jednak pod względem geologicznym wyjątkowe. W jego najbardziej wysuniętej części; w okolicach kampusu UJ można praktycznie bez żadnego wysiłku (niekiedy wystarczy się po prostu schylić) znaleźć ładne okazy gipsów. Czytaj dalej

ALABASTER

Alabaster (eng. Alabaster, de. Alabastrit) jest drobnokrystaliczną odmianą gipsu o wzorze CaSO4 x 2H2O (skała monomineralna).
Ceniony materiał rzeźbiarski, kamień ozdobny i dekoracyjny.


Alabaster
Poch.: Ruczaj, Kraków, Małopolskie, Polska
Rozmiar okazu: 20 cm x 17,5 cm, kol. Piotr Zając
Czytaj dalej