TEREN: Łętowe (10.2013)

Zapraszam na fotorelację z poszukiwań diamentów marmaroskich we wsi Łętowe koło Mszany Dolnej (okno tektoniczne Mszany Dolnej). Wypad bardzo krótki, ale wyjątkowo owocny. Miejsce będące dobrą alternatywą dla samego Rabe, gdzie (pomijając fakt dalekiego położenia tej lokalizacji) o dobre okazy diamentów coraz trudniej.


Potok Łętówka


Diamenty marmaroskie (odmiana kwarcu)


Diament w szczelinie pokrytej drobnym kalcytem i bituminami


Na czystość naszych rąk nie warto zwracać uwagi


„Bez gumiaków się nie obejdzie…”


Białe kryształy kalcytu


Przywiezione okazy


Diamenty marmaroskie


Jeden z najlepszych okazów

Limonit

Limonit (eng. Limonite, ros. Лимонит) to skała będąca mieszaniną tlenków i wodorotlenków żelaza o zbliżonym składzie chemicznym: 2Fe2O3 x 3H2O. Dawniej uważany za minerał, aktualnie stwierdzono, iż budują go minerały takie jakie goethyt, maghemit, hematyt, lepidokrokit, hisingeryt, pitticit, jarosyt, minerały ilaste, kwarc, kalcyt i inne.

Nazwa limonit pochodzi od greckiego słowa λειμωυ oznaczającego łąkę, nawiązując do jego powszechnego występowania w postaci rud darniowych na terenach podmokłych. Została ona nadana przez niemieckiego mineraloga Johanna Friedricha Ludwiga Hausmanna w 1813 roku. Jest to najpowszechniejsza nazwa, aczkolwiek używa się również określeń takich jak: żelaziak brunatny, ochra, czap żelaza, ruda skalista, skalak, turgit i wiele innych związanych z formą lub miejscem występowania.

L. jest w istocie formą naturalnej rdzy. Jest bardzo powszechny charakteryzując się przy tym dużym bogactwem odmian. Najczęściej przyjmuje postać luźnych, ziemistych, bardzo drobnoziarnistych mas określanych jako rudy darniowe (i podobne). Występuje również w skupieniach zbitych nacieków stalaktytowych lub nerkowatych, gruzłowych, kulistych, skorupowych i innych przyjmując analogiczne formy skupień co goethyt. Często występuje w formach konkrecji. Charakteryzuje się barwami żółtymi, brunatnymi, oraz czarnymi. Niekiedy powierzchniowo wykazuje iryzację (turgit). Posiada ziemisty, matowy, porcelanowy lub szklisty połysk, oraz żółtobrunatną rysę. Twardość około 5 w skali Mohsa.

L. powstaje przede wszystkim w strefach wietrzenia innych rud żelaza, oraz w wyniku procesów hydrotermalnych i sedymentacyjnych w jeziorach, bagniskach, czy przybrzeżnych wodach morskich.

W przeszłości limonit był wykorzystywany na dużą skalę jako ruda żelaza. Aktualnie eksploatacja limonitu opłacalna jest jedynie w przypadku dużych nagromadzeń lub przy okazji wydobycia innych rud żelaza. Wykorzystywany jest również jako surowiec do produkcji barwników.

Najbardziej znane złoża limonitu występują w Szwecji i Finlandii. Kolekcjonerskie okazy znajdywane są w rejonie Konga, Angoli, Algierii, Maroka, Kanady, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Kuby , Indii, Niemiec i Luksemburga. W Polsce jest rozpowszechniony głównie w postaci rudy darniowej i łąkowej. Okazy dobrej jakości można znaleźć w rejonie śląsko-krakowskim, kieleckim (Wiśniówka, Podwiśniówka) i na Dolnym śląsku (Stanisławów, Dębowiec).

Limonit TS_1
Limonit
Poch.: ZG Futoma w Błażowej

Limonit TS_2
Limonit iryzujący (Turgit)
Poch.: Podwiśniówka

Od Przegdórza, aż po krańce Bieszczad…wielka wojaż karpacka 2013 | CZĘŚĆ 1

Pod koniec września 2013 r. wybrałem się na pięciodniową geoturystyczną wycieczkę po ciekawych i nieznanych miejscach w południowo-wschodniej Polsce. Odwiedziłem wielu kolekcjonerów, muzea geologiczne, oraz przywiozłem sporo „gruzu” do kolekcji.
Fotorelację z wyjazdu zamieszczam w dwóch częściach, przedstawiając lokalizacje wraz z okazami jakie można w danym miejscu znaleźć.
Zapraszam na część pierwszą 🙂

FUTOMA (koło Błażowej):
Szczątki ryb w łupkach menilitowych, oraz same menility całkiem przyzwoitych rozmiarów.

1
2
3
Menilit (odmiana opalu)

4
5
6
Menilit z turgitem (limonit iryzujący)

7
8
Szczątki ryb w warstwach menilitowych


Menilit (odmiana opalu)


Menilit (odmiana opalu)


Limonit występujący w spękaniach menilitów (makro)

ŁOPUSZKA WIELKA:
Kopalnia głębinowa alabastru. Lokalizacja znana chyba wszystkim kolekcjonerom, tylko z jakiś względów nikt tam nie był. Do niedawna było to dla mnie pewnego rodzaju zagadką…teraz wiem, że jest to jedna z tych lokalizacji które można nazwać już historycznymi.


Wejście na teren dawnego zakładu górniczegoAlabaster. Okaz będący własnością jednego z dawnych pracowników zakładu


Jeden z szybów kopalni
Świecznik alabastrowy w Kościele w Łopuszce Wielkiej

RUDAWKA BIRCZAŃSKA:
Łupki menilitowe ze szczątkami ryb.


WETLINA:
W potokach tej znanej miejscowości turystycznej można natrafić na okazy diamentów marmaroskich współwystępujących z ładnie wykształconymi kryształami kalcytu.

Diament marmaroski (odmiana kwarcu)Kryształy kalcytu pokryte drobnymi nieregularnymi kryształami kwarcu (makro)


Kalcyt (makro)


Kalcyt


Bieszczady pod koniec września

SKRZYDLNA
Kopalnia odkrywkowa eksploatująca piaskowce krośnieńskie.
Często spotykane są ładnie wykształcone kryształy kalcytu w towarzystwie bituminów.

Kryształy kalcytu (makro)


„Kropla” bituminowa na kalcycie (makro)Kryształy kalcytu (makro)

CDN.

Wszystkie zdjęcia okazów z wyprawy, oraz jeszcze więcej znaleźć można na moim profilu Mindat:

Menilit

Menilit (eng. Menilite, de. leberopal) to odmiana opalu; mineraloidu (podklasa minerałów; substancja o strukturze wewnętrznej różniącej się sposobem jej uporządkowania od klasy minerałów) o wzorze chemicznym SiO2 x nH2O.

Menilit to nieprzeźroczysta, biochemiczna, czarna lub brunatna odmiana opalu zwyczajnego, swoim wyglądem przypominająca krzemień. Jego nazwa pochodzi od dzielnicy Paryża – Ménilmontant (Francja), skąd tę odmianę opalu opisał Abraham Gottlob Werner.

M. najczęściej występuje w postaci warstw (warstwy menilitowe), soczewek, bulastych konkrecji (opal bulasty). Tworzy masywne nagromadzenia, nie występuje w formie kryształów. Jest odmianą opalu, w związku z czym cechuje się podobnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi jak wszystkie inne odmiany. Jest wyjątkowo kruchy.

M. znany jest m.in. z Francji, Japonii, Węgier, Hiszpanii, Czech i Polski. W Polsce buduje fliszową formację skalną, tzw. warstwy menilitowe (łupki menilitowe), występując wraz z gruboławicowymi mułowcami, łupkami ilastymi, łupkami ilastokrzemionkowymi, oraz drobnoziarnistymi piaskowcami. Wśród łupków tej formacji, na powierzchniach złupkowania często występują skamieniałości kopalnych ryb w formie odcisków i zachowanych szczątków.

Menilit mimo, iż jest odmianą opalu posiada bardzo niewielkie znaczenie kolekcjonerskie i jubilerskie. Nie posiada również znaczenia przemysłowego. Często stanowi materiał zbędny przy eksploatacji łupków warstw menilitowych (ZG Futoma).

Menilit
Menilit
Poch.: ZG Futoma w Błażowej

Ściana Olzy
Ściana Olzy zbudowana z warstw menilitowych w Rudawce Rymanowskiej