RUDNO – O melafirach, heulandycie i agatach

Rudno jest niewielką wsią w województwie małopolskim znajdującą się w odległości 9 km od Krzeszowic i 36 km na zachód od centrum Krakowa. Jest to miejscowość atrakcyjna turystycznie przede wszystkim z powodu ruin XIV wiecznego zamku Tenczyn (Tęczyn) znajdującego się na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego (411 m n.p.m. – Góra zamkowa). Mało kto jednak wie, że zbudowano go na wylewnych skałach magmowych zwanych paleobazaltami, stanowiących relikt permskiej aktywności wulkanicznej na tym terenie.

Zamek Tenczyn
Bastejowy zamek magnacki Tenczyn

W okolicach Krzeszowic skały wylewne o charakterze potoków lawowych (paleobazalty, diabazy, porfiry) występują dosyć licznie. Są one związane ze zjawiskami wulkanicznymi które zachodziły od późnego karbonu i osiągnęły największą intensywność we wczesnym Permie. Procesy wulkaniczne na tym obszarze były spowodowane przez końcowe fazy ruchów górotwórczych orogenezy hercyńskiej.

Zalas
Kopalnia porfiru Zalas w Zalasie

Okolice Krzeszowic mogą poszczycić się bogatą historią górniczą. Przebiega przez nie wschodnia granica Górnośląskiego Zagłębia Węglowego z wychodniami utworów karbonu produktywnego serii paralicznej, oraz warstw orzeskich, łaziskich i libiąskich (Górecki, Szwed 2006). Węgiel eksploatowano tu już od XVII wieku i do lat 50tych XX wieku wydobyto go ponad 3,2 mld Mg. Jednak najważniejszym bogactwem okolic Krzeszowic są właśnie skały wylewne, które eksploatowano (i niekiedy wciąż eksploatuje się) na potrzeby drogownictwa i budownictwa w wielu kopalniach odkrywkowych tego obszaru. Jednym z głównych ośrodków górniczych gdzie eksploatowano skały wylewne było Rudno.

Tenczyn Góra Zamkowa
Dawny kamieniołom przy Górze Zamkowej

W Rudnie działało dziewięć kopalni odkrywkowych w których pozyskiwano paleobazalty. Ostatni, największy kamieniołom zamknięto w latach 60tych XX wieku. Aktualnie wszystkie kamieniołomy zanikają i zarastają roślinnością. W pewien jednak sposób miejsca te nie są całkiem opuszczone, gdyż stanowią atrakcje dla geologów i kolekcjonerów minerałów.

Hałda w Rudnie
Hałdy przy łomie w Rudnie (Podzamcze)

Kamieniołomy w Rudnie:

W paleobazaltach można znaleźć szereg minerałów towarzyszących skałom wylewnym, w tym najliczniej heulandyt, kalcyt, sepiolit. Na początek jednak zajmijmy się samym paleobazaltem z Rudna.

Melafir w Rudnie
Rumosz skalny składający się z różnych odmian melafirów

Melafir z heulandytem
Paleobazalt – melafir

PALEOBAZALT

Paleobazalt z Rudna, potocznie nazywany melafirem (nazwa zdyskredytowana przez IUGS *) jest wylewną, zasadową skałą magmową należącą do grupy gabra i bazaltu. Jest to skała barwy od czerwono-rdzawej do rdzawo-fioletowej.
Głównym składnikiem skały (widocznym mikroskopowo) są plagioklazy. Cechą charakterystyczną tych skał jest również występowanie iddingsytów, czyli pseudomorfoz po prakryształach oliwinów. Odznaczają się one czerwoną barwą w cieście skalnym, co sprawia, iż paleobazalt jest praktycznie niemożliwy do pomylenia mikroskopowo z inną skałą. Ponad to w zależności od odmiany paleobazaltu z Rudna, w cieście skalnym mogą tkwić również skalenie potasowe, augit, szkliwo wulkaniczne czy migdały (odmiana migdałowcowa).


Paleobazalt – melafir z czerwonym iddingsytem.
Obraz mikroskopowy (mikroskop optyczny), nikole X

(http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_petrografia/plutoniczne.html)

Paleobazalt z Rudna występuje w trzech odmianach:

 • Zbitej / masywnej,
 • pęcherzykowatej,
 • migdałowcowej.

Odmiany migdałowcowe i pęcherzykowate, są o tyle ciekawe, iż na podstawie analizy kształtu porów i migdałów możliwe jest określenie kierunku i zwrotu płynięcia potoków lawowych (skała ma strukturę fluidalną). Migdały mogą być zbudowane z węglanów, zeolitów, minerałów ilastych (białych lub zielonych – seladonit), oraz krzemionki (kwarc, chalcedon). Na potrzeby artykułu dokonałem krótkiego rozpoznania trzech wg. mnie najciekawszych minerałów występujących w Rudnie:

HEULANDYT

Heulandyt z Rudna
Heulandyt (pęcherz pogazowy 22 mm)

Heulandyt z Rudna
Heulandyt 

Heulandyt z Rudna
Heulandyt (pęcherz pogazowy 50 mm)

Heulandyt z Rudna (nazywany dalej heulandytem krzeszowickim) jest zeolitem wypełniającym pęcherze pogazowe w paleobazaltach. Najczęściej narasta on na cienkich powłoczkach krzemionkowych powstałych w pierwszym stadium tworzenia baniek pogazowych skały. Jest to minerał o barwie najczęściej ciemnoczerwonej, która wynika z zawartości Fe2O3. W pustkach pogazowych można spotkać również kryształy o zabarwieniu kremowym, a nawet pasowym (wynika to z nierównomiernego rozmieszczenia tlenków żelaza). Zabarwienie ma również związek z postępującym wietrzeniem skał; w wyniku erozji kryształy tracą intensywną czerwoną barwę na rzecz odcieni jaśniejszych.

Heulandyt z kryształem kalcytu (pęcherz pogazowy 24 mm)

Kryształy heulandytu krzeszowickiego występujące w pustkach i pęcherzach pogazowych zwykle nie przekraczają 2 mm. Prof. S. Kreutz dostrzegał w nich kombinację form prostych (010), (101), (001), (100). Kryształy są spłaszczone według ściany (010), będącej płaszczyzną doskonałej łupliwości (Piekarska, Gaweł 1954). Wzór empiryczny heulandytu krzeszowickiego jest następujący:
6H2O x 1,10 (Ca, Mg, Na2, K2)O x 1 (Al,FeIII)2O3 x 7SiO2
Z analizy chemicznej wynika, iż w opisywanym heulandycie większość stanowią: krzemionka SiO2 (60%), Al2O3 (14%), uwodnienie H2O+105 (11%), oraz CaO (5,07%). Ciekawym faktem jest występowanie jonów potasu (1,87%), którego obecność w heulandycie związana jest z przeobrażeniem skaleni sodowo-wapniowych w kierunku ortoklazu (skaleń potasowy) i krzemionki bezpostaciowej.

Procesy te tym samym bezpośrednio przyczyniły się do krystalizacji heulandytu na obszarze krzeszowickim. Minerał ten jest produktem ubocznym przeobrażeń składników femicznych, a co za tym idzie powulkanicznych procesów hydrotermalnych na tym obszarze (przełom rötu i doggeru (Piekarska, Gaweł 1954)).

AGAT (CHALCEDON)

Agat z Rudna
Agaty z kolekcji Witka Kopruchy. Okazy prezentowane na wystawie
w Zamku Tenczyn 15-16.09.2018 r.

Rudno znane jest kolekcjonerom nie tylko ze względu na heulandyt ale przede wszystkim z powodu występowania w tym miejscu agatów. Niestety znaleźć agat w Rudnie jest sztuką; do wyboru jest przekopywanie hałd lub przeszukiwanie pobliskich pól, co może być zadaniem niełatwym.


Poszukiwania agatów w Rudnie. I międzynarodowe mistrzostwa w poszukiwaniu agatów o tytuł Agatowego Króla w 2021 roku 

Agat z Rudna
Migdał chalcedonowy w paleobazalcie


Agat z Rudna w kolekcji Piotra Zająca

Agaty z kolekcji Witka Kopruchy. Okazy prezentowane na wystawie
w Zamku Tenczyn 15-16.09.2018 r.

Agat jest odmianą chalcedonu (SiO2) charakteryzującą się wyraźnym rysunkiem, będącym zwykle na przemian ułożonymi warstwami skrytokrystalicznej, barwnej krzemionki. W Rudnie agaty występują w formie migdałów krzemionkowych tkwiących w masywnej i zbitej odmianie paleobazaltu. Najczęściej są one barwy brązowej i ciemnoczerwonej jednak zdarzały się i okazy wielobarwne. Skategoryzować agaty z Rudna nie jest prosto, występują one w najróżniejszych odmianach. Oprócz typowych – centrycznych, oraz ze strefą krustalną, spotykałem się także z agatami mszystymi, politypowymi czy pseudostalaktytowymi. Ciekawostką jest występowanie w agatach z Rudna wtórnej miedzi rodzimej, która krystalizowała w niskich temperaturach hydrotermalnych, 20-50oC (Krawczyński 1995).


Zbliżenie na agat z Rudna. Zielone skupienia seladonitu lub miedzi – wymaga dalszego rozpoznania. Kol. Piotr Zając

Aktualnie znajdowane okazy są zwykle dosyć drobne, jednak dawniej Rudno (podobnie jak Regulice) słynęło z dużych agatów o najwyższej jakości. Wśród kolekcjonerów można słyszeć opowieści, że za czasów działania kamieniołomów pracownicy rzucali do siebie bułami agatowymi wielkości pięści. Nie zdawano sobie wtedy sprawy z ich wartości i traktowane były jako odpad. Trzeba jednak dodać, że nie tylko agaty występowały w Rudnie pospolicie ale również ametyst (fioletowa odmiana kwarcu) był do zdobycia bez większych trudności. Obecnie znalezienie dobrej jakości ametystu wymaga sporo szczęścia i z reguły wielu godzin pracy.

Ametyst z Rudna
Ametyst z kolekcji Witka Kopruchy. Okaz prezentowany na wystawie
w Zamku Tenczyn 15-16.09.2018 r.

Rudno słynie do tego stopnia z agatów, że w niedalekiej odległości od Zamku Tenczyn funkcjonuje Muzeum Agatów „Skarby tej Ziemi”. Można w nim podziwiać bogatą kolekcję znanego kolekcjonera z Rudna, Witolda Kopruchy, a także wybrać się na poszukiwania agatów na zorganizowanej wycieczce. Wywiad z kustoszem i właścicielem kolekcji znajdziecie na naszym filmie poniżej:

SEPIOLIT

Sepiolit na paleobazalcie

Wśród minerałów występujących w Rudnie warto również zwrócić uwagę na sepiolit, który najprawdopodobniej ze względu na duże rozpowszechnienie i brak walorów estetycznych jest często pomijany przez kolekcjonerów minerałów. Jest to minerał ilasty (uwodniony krzemian magnezu) o kremowej barwie i włóknistym wykształceniu. Krystalizuje wtórnie na powierzchniach, w szczelinach i pęcherzach paleobazaltów. Najczęściej współwystępuje z saponitem i może być łatwo z nim pomylony.

Sepiolit z Rudna
Sepiolit z Rudna (w muzeum geologicznym WGGIOŚ AGH)

Szereg innych minerałów występujących w Rudnie (wg. Mindat): Kalcyt, Seladonit, Kupryt, Pałygorskit, Saponit.

Część migdału w paleobazalcie (migdał 18 mm)

Rudno – niewielka wieś w pobliżu Krzeszowic mimo, iż dziś jest lekko podupadłym ośrodkiem turystycznym, to dla poszukiwaczy minerałów stanowi bardzo atrakcyjne miejsce. Można tutaj znaleźć sporo ciekawych minerałów, a także dotknąć geologii in situ. Prowadzone są tutaj nawet praktyki dla studentów krakowskiego AGH, dzięki którym uczniowie poznają bogatą budowę geologiczną tego obszaru. Niestety, wciąż postępuje szybkie niszczenie dawnych kamieniołomów. Zdarza się, że stanowią one lokalne wysypiska śmieci dla mieszkańców lub po prostu znikają pod bujną zielenią traw i krzewów. Mam jednak szczerą nadzieję, że tak wspaniałe miejsca, będące bogactwem geologicznym regionu nie znikną za kilka lat z mapy atrakcji geologicznych, a okazy z Rudna wciąż będą znane kolekcjonerom z całego Kraju.

Łom w Rudnie
Heulandyt z Rudna

Na blogu znajdziecie również inne wpisy dotyczące Rudna, wydarzeń i imprez oraz poszukiwania agatów:

Polecamy Albumy monograficzne o polskich agatach, m.in. „Agates from Kraków vicinity” autorstwa R. Molenda, w których znajdziecie fotografie najpiękniejszych agatów z Rudna. Szczegóły na naszej stronie albumów.

👉Pobierz aplikację 𝘿𝙖𝙟 𝙆𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖 i poznaj więcej lokalizacji:
👉 Chcesz więcej takich wpisów?
Wesprzyj nas na 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡𝗜𝗧𝗘: https://patronite.pl/REALGAR

Piotr Zając
realgarblog.com

* IUGS – Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych

 

 

Literatura:

 • Manecki A., Muszyński M. Przewodnik do petrografii. Wydawnictwo AGH, Kraków 2008
 • Górecki J., Szwed E., 2006. Możliwości geoturystycznego wykorzystania obiektów dawnego górnictwa węglowego w okolicy Krzeszowic. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 117, Studia i Materiały nr 32
 • Piekarska E., Gaweł A., 1954. Heulandyt z Rudna koło Krzeszowic. Rocznik Pol. Tow. Geol. 22
 • Gaweł A., Muszyński M., Pieczka A., Skowroński A., Stoch P., 2008. Żelazowo-żelazowe odmiany sepiolitu i sapononitu z diabazów z Niedźwiedziej Góry koło Krakowa. Geologia, t.34, z.1, 19-42
 • Krawczyński W., 1995. Miedź rodzima w agatach z Rudna koło Krzeszowic. Mineralogia Polonica, 26(1): 27-31
 • http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/inzynieria_srodowiska/c_petrografia/plutoniczne.html
 • http://zamki.res.pl/rudno.htm
 • http://poznajkrzeszowice.pl/osrodek-gorniczy-w-rudnie
 • http://muzeum.pgi.gov.pl/lekcje_int/wulkany/wulkany_krakowa.htm
#rudno #tenczyn #agaty #geoturystyka

 1. Byłem kilka razy w Rudnie i Regulicach, ukopałem się i uszukałem ale nie znalazłem nic poza heulandytem… nie mam pojęcia jak znajdujecie te agaty i ametysty:)
  Chętnie się umówię na wspólne grzebanie, może robię coś nie tak (dopiero zaczynam się bawić w minerały i kamienie)

  • Cześć,
   Komentarz wyżej jest osoba chętna pomóc 🙂 A tak wgl. to polecam również muzeum agatów w Rudnie. Najwięcej wskazówek to od Witka Kopruchy można uzyskać.
   Pozdrawiam,

Skomentuj admin Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.