ODRA – Katastrofa ekologiczna, a wody kopalniane

Pod koniec lipca br. roku w okolicy Wrocławia i Oławy w rzece Odrze zaobserwowano duże ilości śniętych ryb. W kolejnych dniach ich ilość nadal rosła, a do dnia dzisiejszego mówi się już o katastrofie ekologicznej na niebywałą skalę. W czasie, gdy z rzeki wyławiane są tony martwych zwierząt, wprowadzono zakaz kąpieli i połowu oraz posypały się dymisje. Inspekcja ochrony środowiska została postawiona w stan gotowości, a Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ do tej pory pobrało około trzystu próbek z 29 punktów kontrolnych wzdłuż rzeki oraz przeprowadziło blisko pięć tysięcy analiz fizykochemicznych wody. Niestety nadal nie ustalono, co było bezpośrednią przyczyną masowego śnięcia ryb w Odrze.

rzeka odraRzeka Odra w Kostrzynie nad Odrą (widok z wałów Twierdzy Kostrzyn). 2012 rok

Zbadaliśmy 30 parametrów fizykochemicznych wody, przede wszystkim te, które budziły niepokój, czyli wysokie przewodnictwo, które oznacza podwyższone zasolenie, wysokie natlenienie wody i zasadowy jej odczyn
poinformowała 16 sierpnia zastępczyni Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk. Równocześnie padło oświadczenie o braku stwierdzenia obecności substancji toksycznych w badanych próbkach*. Dotychczasowe wyniki wykazały przekroczenia w zakresie rtęci (w Kanałach Gliwickim i Kędzierzyńskim), podwyższone wartości tlenu rozpuszczonego (z wszystkich punktów kontrolnych), wysoki poziom przewodności elektrolitycznej, oraz podwyższoną wartość pH. Równocześnie GIOŚ wskazuje na wysokie zasolenie wód, które nadal się utrzymuje.

Zasolenie wód powierzchniowych może wydawać się pewną zagadką, jednak dla geologa pojęcie to słusznie powinno kojarzyć się z tzw. wodami kopalnianymi. Te każdego dnia odprowadzane są do Wisły i Odry w ogromnych ilościach, dlatego też w świetle obecnych wydarzeń koniecznym wydawać się może przedstawienie przynajmniej pokrótce charakterystyki tych wód.

WODY KOPALNIANE
Są to wody wytłaczane na powierzchnię w wyniku eksploatacji kopaliny np. pokładów węgla kamiennego. Stanowią one mieszaninę następujących wód z podsadzki płynnej, wód z rurociągów przeciwpożarowych, z przodków oraz dopływów naturalnych. Są to solanki, jednak nie jest możliwe określenie ich ogólnego składu chemicznego, a jest on Czytaj dalej