Dolnośląskie


LOKALIZACJE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM:

BYSTRZYCA GÓRNA – Lubachów | Odsłonięcia hornblendytu apatytowego:
Współrzędne geograficzne: 50°46’30.07″N 16°26’14.59″E

JEGŁOWA – Kopalnia łupka kwarcytowego:
Współrzędne geograficzne: 50°43’4.76″N 17° 9’18.15″E

KOŹMICE – Kamieniołom granodiorytu:
Współrzędne geograficzne: 50°40’19.71″N 16°50’4.99″E

STRZEGOM – ZG Żółkiewka-Wiatrak:
Współrzędne geograficzne: 50°57’28.32″N 16°18’54.03″E

SZKLARY – Zakłady górniczo-hutnicze:
Współrzędne geograficzne: 50°38’37.32″N 16°49’43.91″E