munich show
Giełdy minerałów, imprezy i wydarzenia

The Munich Show 2022 – 58th Mineralientage München


THE MUNICH SHOW – MINERALIENTAGE MÜNCHEN, Messe München, Monachium, Niemcy. 30 września – 02 października 2022 r.
Relacja Grzegorza Słowika
Wpis w trzech wersjach językowych (PL, ENG, DE)

The Munich Show

Największe targi mineralogiczne w Europie! The Munich Show – Mineralientage München. Jest to już 58 edycja tej imprezy, która rok w rok (a dokładnie od 1964 roku) odbywa się w niemieckim Monachium, w czasie ostatnich dni lub zaraz po Oktoberfest.

fine art minerals

Jak bracia! Z Ghulam Mustafa z Fine Art Minerals

W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Was na fotorelację z tego wydarzenia, którego rozmach ciężko opisać. Mam na myśli tutaj przygotowane pod imprezę trzy ogromne hale, z czego każda dedykowana jest pod konkretnego odbiorcę: A6 – wyłącznie z biżuterią, A5 – hala główna z minerałami, oraz A4, z materiałem bardziej popularnym, figurki, kule itp. W ten sposób dokonuje się jasnego podziału w elementach imprezy, a każdy odwiedzający ma możliwość skierowania kroków przede wszystkim po interesujący go materiał.

Mineralientage Munchen

Copyright: Lithographie Ltd

munich show 2022
Na The Munich Show znaleźć można dosłownie wszystko i nie mam na myśli wyłącznie topowych okazów (są nawet szungity i orgonity 😛 ). Różnica w stosunku do naszego rodzimego rynku tkwi natomiast w rozmachu, ilości i jakości wystawionych okazów. Dodatkowo są tu obecni Ci najbardziej znani ze świata minerałów; kuratorzy i menedżerowie najsłynniejszych muzeów ze świata i Europy; z Paryża, z Freiburga, ze Smithsonian.

Osoby z którymi rozmawiałem mają świadomość wartości okazów, są życzliwi i chętni do wymiany doświadczeń.

munich show 2022

Poniżej fotogaleria z wydarzenia. Mały ułamek z całości, której nie sposób byłoby zawrzeć w jednym blogowym wpisie. Może przy okazji którejś z kolejnych odsłon, nadarzy się okazja, by zrobić pełną relację. Zobaczymy 🙂

PS. Fotografie zostały okrojone do granic możliwości, by wpis wyświetlał się poprawnie. Z uwagi na dużą ilość mediów, nie było innej możliwości. Jeśli coś się nie wyświetla, proponuję chwilę odczekać. Warto!

munich show

Z tego miejsca chciałbym jeszcze serdecznie podziękować wyjątkowym osobom, prawdziwym pasjonatom minerałów, dzięki którym miałem możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu:

– Tomasz Praszkier (Spirifer Minerals);
– Sławomir Szlinke (Orion Crystals & Minerals),

To za Ich zasługą mogłem zobaczyć to wszystko na własne oczy i podzielić się odczuciami i relacją z Wami. Panowie, ogromne DZIĘKI!!!

munich show munich show

THE MUNICH SHOW – MINERALIENTAGE MÜNCHEN, Messe München, Munich, Germany. September 30 – October 2, 2022.
Grzegorz Słowik Report

The largest mineralogical fair in Europe! The Munich Show – Mineralientage München. It is already the 58th edition of this event, which takes place in Munich, Germany every year (or more precisely since 1964), during the last days of the Oktoberfest or right after.

munich show munich show

This year, for the first time, we invite you to take a look at the photo report of this event, the scale of which is difficult to describe. We’re talking about three huge halls prepared for the event, each of which is dedicated to a specific visitor: A6 – jewelry only, A5 – main hall with minerals, and A4 with more popular stuff – figurines, orbs, etc. The sections of the event are divided clearly and each visitor has the opportunity to go directly to the things they are primarily interested in.

munich show munich show

At The Munich Show you can find literally everything and I don’t mean only top specimens (there are even shungites and orgonites ?). The difference to our home market is the scale, quantity and quality of the exhibited specimens. Additionally, the most famous people from the world of minerals are present here: curators and managers of the most famous museums in the world and Europe; from Paris, from Freiburg, from the Smithsonian.
The people I talked to are aware of the value of the specimens, they are kind and willing to exchange experiences.

mineralientage munchen mineralientage munchen

You can find here photo gallery of the event. A small fraction of the whole, which could not be included in one blog entry. Maybe on the occasion of one of the next installments, there will be an opportunity to make a full report. We shall see ?

PS. The photos were trimmed considerably so that the entry was displayed correctly. Due to the large amount of media we’re on, there was no other option. If something is not displayed, I suggest you wait a while till it uploads. It’s worth it!

mineralientage munchen

Finally, I would like to thank the exceptional people, real enthusiasts of minerals, thanks to whom I had the opportunity to participate in this event:
– Tomasz Praszkier (Spirifer Minerals);
– Sławomir Szlinke (Orion Crystals & Minerals),
It is thanks to them that I was able to see it all with my own eyes and share my feelings and report them to you. Gentlemen, huge THANK YOU!!!

mineralientage munchen mineralientage munchen

THE MUNICH SHOW – MINERALIENTAGE MÜNCHEN, Messe München, Munich, Germany. September 30 – October 2, 2022.
Grzegorz Słowik Bericht

Die größte mineralogische Messe Europas! Messe München – Mineralientage München. Es ist bereits die 58. Ausgabe dieser Veranstaltung, die jedes Jahr (genauer gesagt seit 1964) in München, Deutschland, in den letzten Tagen oder direkt nach dem Oktoberfest stattfindet.

In diesem Jahr laden wir Sie erstmals zu einer Fotoreportage dieser Veranstaltung ein, deren Ausmaß nur schwer zu beschreiben ist. Ich meine hier drei riesige Hallen, die für die Veranstaltung vorbereitet wurden, von denen jede einem bestimmten Empfänger gewidmet ist: A6 – nur mit Schmuck, A5 – Haupthalle mit Mineralien, und A4, mit beliebterem Material, Figuren, Bällen usw. gibt es eine klare Aufteilung in die Veranstaltungselemente und jeder Besucher hat die Möglichkeit, seine Schritte primär auf das Material zu lenken, das ihn interessiert.

mineralientage munchen mineralientage munchen

Auf der Munich Show finden Sie buchstäblich alles und ich meine nicht nur die Spitzenexemplare (es gibt sogar Shungite und Orgonite). Der Unterschied zu unserem Heimatmarkt liegt in Umfang, Menge und Qualität der ausgestellten Exponate. Außerdem sind hier die berühmtesten aus der Welt der Mineralien präsent; Kuratoren und Manager der berühmtesten Museen der Welt und Europas; aus Paris, aus Freiburg, vom Smithsonian.
Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind sich des Wertes der Exemplare bewusst, sie sind freundlich und bereit, Erfahrungen auszutauschen.

mineralientage munchen mineralientage munchen

Hier präsentieren wir eine Bildergalerie von der Veranstaltung. Ein kleiner Bruchteil des Ganzen, der nicht in einen Blogeintrag passen könnte. Vielleicht ergibt sich anlässlich einer der nächsten Ausgaben Gelegenheit, ausführlich zu berichten. Wir werden sehen 🙂

PS. Die Fotos wurden auf das Limit getrimmt, damit der Eintrag richtig angezeigt wurde. Aufgrund der großen Menge an Medien gab es keine andere Möglichkeit. Wenn etwas nicht angezeigt wird, schlage ich vor, dass Sie eine Weile warten. Das ist es wert!

the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen

the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage munchen the munich show mineralientage münchen mineralientage munchen the munich show mineralientage münchen the munich show mineralientage münchen the munich show mineralientage münchen the munich show mineralientage münchen the munich show mineralientage münchen

Grzegorz Słowik
Wpis: Piotr Zając
Tłumaczenie na język angielski: Anna Andruchowicz
Tłumaczenie na język niemiecki: Monika Zając
realgarblog.com

Poznaj pozostałe wpisy na blogu REALGAR:

▪ KOPALNIA W POSĄDZY – Zapomniane dziedzictwo siarkowe
▪ PERŁY JANINY czyli o wyjątkowej kolekcji Pawła Siudy i libiąskich Skittlesach
▪ REGULICE – co wulkanizm ma do ametystów i agatów?
▪ INKLUZJE czyli o tym co w krysztale zamknięte
▪ RUDNO – O melafirach, heulandycie i agatach
▪ ODRA – Katastrofa ekologiczna, a wody kopalniane

#fineartminerals #mineralientagemunchen #themunichshow #messemunchen #munchenminerals #giełdamonachium #saphiraminerals

Daj Kamienia


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *