kamyczki na plaży

Słowniczek

Dział słownik geologiczny to zbiór definicji i pojęć stosowanych na łamach bloga REALGAR. Tłumaczymy i wyjaśniamy to, o czym możecie przeczytać w naszych publikacjach. Zaraz po dziale minerały, są to wpisy do których prowadzi największa liczba odnośników.

arkoza kwaczalska

Arkoza kwaczalska

Główne i najbardziej typowe odsłonięcie piaskowca arkozowego w Kraju stanowi odsłonięcie Arkozy kwaczalskiej w okolicach wsi Kwaczała (woj. małopolskie). Arkoza kwaczalska jest górnokarbońskim (stefan) osadem lądowym… ← Czytaj więcej


basen sedymentacyjny słownik geologiczny

Basen sedymentacyjny

Miejsce gromadzenia się luźnych utworów (utworzonych przez procesy wietrzenia i erozji) w wyniku transportu przez wodę płynącą, wiatr czy lodowiec. Nauka zajmująca się… ← Czytaj więcej


inkluzje słownik geologiczny

Inkluzje

Wszelkie ciała stałe, ciecze i gazy zamknięte wewnątrz minerału. Inkluzje mogą zostać uwięzione w przestrzeni krystalicznej w trakcie trwania krystalizacji, bądź… ← Czytaj więcej


maficzne minerały słownik geologiczny

Maficzne minerały

Barwne bądź zabarwione minerały mające wpływ na ogólną barwę skały. Dobrymi przykładami minerałów maficznych są m.in. amfibole, pirokseny, granaty… ← Czytaj więcej


metamiktyczne minerały słownik geologiczny

Metamiktyczne minerały

Klasa minerałów amorficznych, które początkowo były krystaliczne, a utraciły swoją strukturę krystaliczną na skutek uszkodzeń radiacyjnych z rozpadów promieniotwórczych… ← Czytaj więcej


pierścienie lieseganga słownik geologiczny

Pierścienie lieseganga

Pierścienie lieseganga (pierścienie dyfuzyjne) to nazwa zazwyczaj koncentrycznych pasów, złożonych głównie ze związków żelaza, występujących w wietrzejących skałach. Nazwane zostały od ich odkrywcy, chemika… ← Czytaj więcej

Fraza kluczowa: słownik geologiczny