mineralogia inkluzja

Mineralogia

Dział zawiera nasze publikacje traktujące o minerałach z rozmaitych punktów widzenia. Mineralogia to nauka zajmująca się wszechstronnym badaniem minerałów; na łamach bloga REALGAR korzystamy z jej zasobów. Nie tylko przedstawiamy poszczególne minerały (patrz: dział minerały), grupy minerałów, ale także piszemy o ich cechach, a nawet zachwycamy się ich pięknem.

korund mineralogia

KORUNDY SYNTETYCZNE – Skarby z pieca. Autor: Karol Parkita

W 2010 roku otrzymałem kilkanaście okazów pochodzących z zakładu Dolina Nidy w Leszczach. Rok później stały się one przedmiotem moich badań. Okazy te są odpadami powstającymi w generatorze ciepła. Pierwotnie… ← Czytaj więcej


granaty mineralogia

GRANATY – piękno i różnorodność. Autor: Grzegorz Słowik

Granaty to grupa minerałów zaliczana do gromady krzemianów wyspowych o ogólnym wzorze: X2+3Z3+2[SiO4]3, gdzie: X reprezentują pierwiastki dwuwartościowe: Ca, Mg, Fe, Mn; a Z to pierwiastki trójwartościowe… ← Czytaj więcej


plagioklazy mineralogia

PLAGIOKLAZY czyli nieco „koloru” na fragment grupy skaleni. Autor: Grzegorz Słowik

Plagioklazy to trójskośne minerały z gromady glinokrzemianów zaliczane do grupy skaleni. Nazwa wywodzi się z greki: plagios – ukośny oraz klao/klan – łamię/łamać, a wiąże się kątem pomiędzy płaszczyznami… ← Czytaj więcej


inkluzje słownik geologiczny

INKLUZJE. Autor: Piotr Zając

Wszelkie ciała stałe, ciecze i gazy zamknięte wewnątrz minerału. Inkluzje mogą zostać uwięzione w przestrzeni krystalicznej w trakcie trwania krystalizacji, bądź… ← Czytaj więcej


piękna biżuteria mineralogia

KRÓTKI ESEJ O PIĘKNIE I GUSTACH, czyli łup, szlif i miel kamienie! Autor: Anna Andruchowicz

Naszą, pasjonatów umiejętnością jest dostrzeżenie i nieraz wydobycie piękna zawartego w przyrodzie nieożywionej, jaką są minerały (i skamieniałości). Od tego bierze się fascynacja: od zapatrzenia się w ich urok… ← Czytaj więcej

Fraza kluczowa: mineralogia