sainte marie aux mines mineral show 2023
Giełdy minerałów, imprezy i wydarzenia

Sainte-Marie-aux-Mines. Mineral & Gem Show 2023


Targi minerałów w Sainte-Marie-aux-Mines to cenione na całym świecie wydarzenie kolekcjonerskie. Począwszy od 1962 roku odbywa się ono w urokliwym miasteczku w Alzacji we Francji, lokalizacji historycznie związanej z wydobyciem, stanowiąc poniekąd hołd dla bogatego górniczego dziedzictwa. „Mineral & Gem show” to nie tylko najważniejsza giełda we Francji. Jest to również najważniejsza europejska impreza mineralogiczna, a także jedna z ścisłej światowej trójki – tych top, gdzieś pomiędzy imprezami mineralogicznymi organizowanymi w Hong Kongu i Tucson.

sainte marie aux mines mineral show 2023

Mineral & Gem Show 2023, Sainte-Marie-aux-Mines, Francja. 21-25 czerwca 2023 r.
Fotorelacja Grzegorza Słowika

Targi Mineral & Gem to ważne wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych minerałami, skamieniałościami, jubilerstwem i branżami pokrewnymi. Omawia się tutaj najnowsze odkrycia, trendy, oraz nawiązuje cenne kontakty. M&G to również wystawy, które są tutaj na najwyższym światowym poziomie. 58 targi w Sainte-Marie-aux-Mines 5 dni od środy 21.06.2023 do niedzieli 25.06.2023 .

sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023

septarian nodule sainte marie aux mines mineral show 2023
Grzegorz z septarią o wprost niemożliwych rozmiarach

sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023 sainte marie aux mines mineral show 2023

Ilość okazów prezentowanych na targach jest tak ogromna, że nie sposób byłoby przedstawić tego w jednym wpisie. Z uwagi na to i brak możliwości sprzętowych, prezentujemy jedynie wybrane fotografie. Wystawy, jeśli starczy nam czasu, zaprezentujemy w osobnym wpisie. Niech ta fotorelacja z Sainte Marie aux Mines. 53 Mineral & Gem Show 2023 stanowi wstęp do kolejnych relacji na REALGARZE z tej światowej imprezy mineralogicznej.

sapphirine vengaindrano

The mineral fair in Sainte-Marie-aux-Mines is a world-renowned collector’s event. Starting in 1962, it has been held in a charming town in Alsace, France, a location historically associated with mining, paying homage to its rich mining heritage. „Mineral & Gem show” is not only the most important exchange in France. It is also the most important European mineralogical event, as well as one of the top three in the world – the top ones, somewhere between the mineralogical events organized in Hong Kong and Tucson.

The Mineral & Gem Fair is an important event for everyone interested in minerals, fossils, jewelery and related industries. The latest discoveries, trends and valuable contacts are discussed here. M&G also means exhibitions that are here at the highest world level. 58th fair in Sainte-Marie-aux-Mines 5 days from Wednesday, June 21, 2023 to Sunday, June 25, 2023.

The number of specimens presented at the fair is so huge that it would be impossible to present it in one entry. Due to this and the lack of hardware capabilities, we present only selected photos. Exhibitions, if we have enough time, will be presented in a separate entry. Let this photo report from Sainte Marie aux Mines. 53 Mineral & Gem Show 2023 is an introduction to the next reports on REALGAR blog from this global mineralogical event.

Strona wydarzenia: sainte-marie-mineral.com

Grzegorz Słowik i Piotr Zając
realgarblog.com

Fraza kluczowa: sainte marie mineral show 2023 – France

Daj Kamienia


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *