menilit
Minerały

MENILITE – Odmiana Opalu


Menilit (eng. Menilite, de. leberopal) to odmiana opalu; mineraloidu (podklasa minerałów; substancja o strukturze wewnętrznej różniącej się sposobem jej uporządkowania od klasy minerałów) o wzorze chemicznym SiO2 x nH2O.

Menilit
Poch.: ZG Futoma w Błażowej, Podkarpackie, Polska
Okaz znaleziony w 2013 roku. Kol. Piotr Zając

Menilit to nieprzeźroczysta, biochemiczna, czarna lub brunatna odmiana opalu zwyczajnego, swoim wyglądem przypominająca krzemień. Jego nazwa pochodzi od dzielnicy Paryża – Ménilmontant (Francja), skąd tę odmianę opalu opisał Abraham Gottlob Werner.

Menilit w ZG Futoma w Błażowej

M. najczęściej występuje w postaci warstw (warstwy menilitowe), soczewek, bulastych konkrecji (opal bulasty). Tworzy masywne nagromadzenia, nie występuje w formie kryształów. Jest odmianą opalu, w związku z czym cechuje się podobnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi jak wszystkie inne odmiany. Jest wyjątkowo kruchy.

Warstwy menilitowe w kam. Bóbrka – Rogi
FOV 30 cm

M. znany jest m.in. z Francji, Japonii, Węgier, Hiszpanii, Czech i Polski. W Polsce buduje fliszową formację skalną, tzw. warstwy menilitowe (łupki menilitowe), występując wraz z gruboławicowymi mułowcami, łupkami ilastymi, łupkami ilastokrzemionkowymi, oraz drobnoziarnistymi piaskowcami. Wśród łupków tej formacji, na powierzchniach złupkowania często występują skamieniałości kopalnych ryb w formie odcisków i zachowanych szczątków.

Menilit
Poch.: Rezerwat przyrody Krępak, Korzeniec, Podkarpackie, Polska

Menilit mimo, iż jest odmianą opalu posiada bardzo niewielkie znaczenie kolekcjonerskie i jubilerskie. Nie posiada również znaczenia przemysłowego. Często stanowi materiał zbędny przy eksploatacji łupków warstw menilitowych.

Ściana Olzy w Rudawce Rymanowskiej zbudowana z warstw menilitowych
Fot. Mateusz Wrona

Piotr Zając
realgarblog.com


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *