Prawo geologiczne i górnicze

  • piezometr
    Ochrona Środowiska,  Prawo geologiczne i górnicze

    Projekt robót na wykonanie piezometru. GEOLOGICZNE TIPSY

    Geologiczne tipsy dla administracji geologicznej i nie tylko, to seria wpisów, którą będę starał się od czasu do czasu tutaj wrzucać. Szczególnie w sytuacji kiedy jakieś postępowanie w danej sprawie będzie podparte stanowiskiem sądu lub organu drugiej instancji. No to zaczynam: Tips #1. Projekt robót geologicznych, którego celem jest wykonanie otworu obserwacyjnego/hydrogeologicznego (piezometr) podpisuje osoba z uprawnieniami kategorii V. Uzasadnienie – art. 50 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wskazuje, że w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi polegającymi na projektowaniu i wykonywaniu otworów obserwacyjnych, wykonuje osoba posiadająca uprawnienia kategorii V. Zatwierdzenie projektu robót w wyżej opisanym przypadku, podpisanego przez osobę nieuprawnioną, może…